Gyermekdráma

Gyermekdráma csoportok

GyermekdrámaA pszichodráma által megvalósítható szerepjátékok segítségével a gyermekek biztonságos közegben, játszva nézhetnek szembe és küzdhetnek meg az életükben fellépő nehézségekkel, miközben a fejlődés útján is felszabadultan, T-rexként vagy épp hercegkisasszonyként, élvezetes léptekkel haladnak egyre előrébb.

A játékok során a változatos szerepek, a többi gyermek reakciója és az ezekből adódó új helyzetek megélése elősegíti a kölcsönös megértés és elfogadás megtapasztalásának élményét is. Emellett a foglalkozásokat jellemző felépítés kereteket ad a kicsiknek, ami a szabálytartás képességében is fejleszti őket.

Az 5-7 évesek számára induló foglalkozások heti rendszerességgel lesznek, Budapesten és Esztergomban.

Tervezett indulás: 2019. február

Az első alkalmat egy személyes (általában fél órás) konzultáció előzi meg, ahol a gyermek eddigi életével kapcsolatos fontosabb állomásokat vesszük végig a szülővel/szülőkkel.

A figyelem és fejlődés lehetőségét teljességgel nyújtó légkör biztosítása érdekében a csoport létszáma maximum 5 fő. A haladás és a csoportfolyamatok zavartalan működése érdekében számítunk a folyamatos jelenlétre.

Érdeklődni lehet a pszichologia.erted@gmail.com elérhetőségen.

Kiknek szól a csoport?

Több óvodában és iskolában dolgoztam ezzel a módszerrel az elmúlt években, így széles tapasztalatra elsősorban a szabályokat nehezen tartó, impulzívabb, agresszívebb illetve az izguló, szorongó gyermekek körében tudtam szert tenni.
Látva rengeteg élettörténetet, családi hátteret, óvodai/iskolai közeget, a gyermekdramatista képzés (Kende Hanna Gyermekpszichodráma Egyesület) által nyújtott gazdag tudást a durvább, kevéssé szófogadó ill. visszahúzódóbb gyermekekkel megélt tapasztalataimmal kiegészítve tudtam fejleszteni és biztosságot szerezni benne. Így elsődlegesen az e területeken megtámogatásra váró óvodásoknak szól a csoport.

                                

Hogyan épülnek fel a foglalkozások?

A gyermekek számára az állandó elemek biztonságérzetet nyújtanak, így ún. bevezető fázissal indítunk, mely során megoszthatják az eltelt idő alatt történt jó/rossz élményeiket, érzéseiket, kérdéseiket (szóban, rajz által, stb.).
Itt az a néhány szabály is minden alkalommal átbeszélésre kerül, mely fontos a gyermekek biztonsága és az egymásra figyelés érdekében (eszközök óvatos használata, végighallgatjuk a másikat, stb.). Intenzív magatartásproblémákkal küzdő gyermekek esetében néhány szabálykártyával vizuálisan is erősítjük a keretek könnyedebb rögzítését – ezeket igény esetén a szülőknek is átadom, és otthon vagy az óvodában, amennyiben partner a pedagógus is, használható).
Innen többfelé ágazhat el az út. Feldolgozásra kerülhet egy gyermek általi történet, téma vagy ún. fókuszmese (adott elakadásra célzottan megfogalmazott mese) segítségével is adhatjuk az alapot az aznapi játéknak. Kisebbek körében az a tapasztalatom, hogy ha először választanak szerepet maguknak és utána közösen találjuk ki a mese fonalát, főbb elemeit, tudja a legjobban segíteni mind az akkor bennük lévő érzések könnyedebb felszínre hozatalát és megnevezését, mind egy csoport és így benne mások sajátságainak, érzelemvilágának nagyobb megértését.
Ha még nem történt meg, ekkor következik a szerepválasztás. Itt nincsen korlát szabva, a gyermek bármilyen hőst, karaktert eljátszhat aznap, legyen jó vagy gonosz az általános megítélése.
A beleélést segíti egy-egy kisebb ruhadarab, kiegészítő, így a következő lépés a beöltözés.
A lejátszás, játék első lépcsője a mi kis közös drámavilágunk-ba való eljutás, ami az eddigi tapasztalat szerint varázsszőnyegen vagy a gyermekek saját maguk által megszemélyesített repülőjén tud a leghatékonyabban megtörténni. A mese során minden gyermeket a maga szintjén játékba hozunk. Olykor az előre megbeszélt epizódok módosulnak, mert fontos az “itt és most” megtapasztalása, ami új/más érzéseket, vágyakat kelthet a gyermekekben.
A mese végeztével kilépünk, kijelentkezünk, visszatérünk a valóságba. A gyermekek elmondják, kinek mi tetszett/nem tetszett a játék során, ha szeretnék, érzéseiket is megoszthatják.